Mònica Albertí i Cortés

EnCercle és un espai ideat per compartir idees, recursos i experiències sobre l’Enfocament Restauratiu.

Mònica Albertí i Cortès

Doctora en educació, psicòloga, mediadora, màster en pedagogia social i comunitària. 

Ideòloga d’aquest espai web.

He treballat en l’àmbit de la protecció de menors, en el departament d’orientació psicopedagògica de l’escola l’Avet Roig, en l’àmbit de la justícia penal al Programa de Mediació Penal del Departament de Justícia, i en l’àmbit comunitari al Programa de Mediació de Sant Boi del Llobregat. He combinat aquesta feina, de treball directe en el territori i amb les persones, amb una feina més tècnica i de recerca a diferents instituts per exemple, l’antic Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i el Consorci Institut de la Infància i Món Urba (CIIMU).

Actualment em dedico de ple a la promoció del desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global en l’àmbit educatiu. Segueixo vinculada al Centre de Mediació en Dret Privat (CMDP) facilitant processos de mediació en l’àmbit comunitari, i com a col·laboradora en la recerca a la FPCEE Blanquerna. Sóc formadora de formadors a l’ICE de la UB i al SAIP de Blanquerna.

Col·laboro amb diferents administracions locals i autonòmiques i amb entitats no lucratives per promoure l’ERG. Pots veure el que estic fent i oferint aquí i si vols saber més pots consultar el meu perfil a linkedin.

M’engresca molt posar en contacte a totes les persones i centres que amb la seva tasca estan promovent el desplegament de l’enfocament i per això he ideat aquesta pàgina web, crec que serà la suma del que estem fent entre totes el que generarà canvi, així que espero que ens sigui útil. 

Vols col·laborar i fer xarxa, contacta amb nosaltres!

Pots col·laborar explicant-nos la teva experiència, compartint recursos, participant en el fòrum o formant part de la xarxa! Siguis un centre, un professional o una entitat engrescada amb el desplegament de l’enfocament restauratiu global ens encantarà comptar amb tu, amb vosaltres!