Xerrades, tallers, formacions i assessorament

Donar a conèixer l’ERG i promoure el seu desplegament és l’eix principal de la nostra feina.

Si teniu ganes de:

  • promoure una convivència fonamentada en la participació, la creació de grup i comunitat, la inclusió, la no-violència,
  • humanitzar la gestió de les relacions i promoure espais amables on tothom pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats,
  • gestionar els conflictes de manera responsabilitzadora i no culpabilitzadora superant els models punitiu-permissiu-negligent,

l’ERG us pot interessar.

A continuació us presentem sintèticament el que fem, per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Xerrades i tallers

Formacions

Assessorament

Amb aquestes xerrades i tallers d’entre 1,5 i 3 hores, donem a conèixer les bases de l’ERG, els seus principis, les pràctiques proactives i responsives.

Ens agrada, tant en les xerrades com en els tallers, treballar en cercle, generant un espai per poder compartir i construir plegats. Aprenem des de l’experiència.

Oferim formacions per a equips educatius d’un centre que hagi decidit que vol començar el repte restauratiu, si és el vostre cas, felicitats per fer-ho!

També per a educadors de diferents centres o per a entitats i organitzacions que volen gestionar les relacions i els conflictes de manera restaurativa.

Tots els cursos i formacions són adaptables a les necessitats del centre o organització, poden variar entre 20 i 30 h.

La metodologia emprada és en si mateixa restaurativa, per tant aprenem de l’experiència.

Considerem que l’assessorament, el seguiment i la supervisió són clau per desenvolupar l’ERG i promoure la seva transferència a l’aula i al centre i la seva consolidació.

Amb cada centre o entitat decidim com fer-ho i amb quina freqüència, normalment, el seguiment implica un segon nivell de formació i més aprofundiment.

En general, el desplegament de l’ERG ens pot ocupar uns 3 cursos acadèmics, el primer per la sensibilització i la formació, el 2on i el 3er per a l’assessorament, el seguiment i la consolidació.