Formacions i assessoraments

Oferim diferents tipus de tallers, formacions i assessoraments sobre gestió positiva de la convivència i en concret sobre l’ERG i el seu desplegament, en diferents àmbits (escolar, comunitari, benestar social, salut mental).

Xerrades de sensibilització

Objectiu: informar i mostrar els elements clau de l’Enfocament Restauratiu Global i les seves pràctiques.

Durada: entre 1,5 i 3 h

Tallers puntuals

Objectiu general: introducció a l’enfocament restauratiu global i les seves pràctiques (cercles proactius, mediacions i reunions restauratives)

Durada: 3h-4h

Cursos de capacitació

Objectiu general: dotar de competències a docents/alumnes/famílies/PAS per a la implementació de l’enfocament restauratiu global a l’escola/institut. Tant a nivell proactiu com reactiu.

Durada: entre 15 h (10 hores presencials, 5 hores treball personal) i 30 h (20 hores presencials, 10 hores treball personal i/o de centre si es fa la formació generalista i específica)

Seguiment i assessorament per a la implementació de l’ERG després del curs

Objectiu: facilitar la transferència dels coneixements apresos en la formació a l’aula, l’escola/institut, organització, etc.

Durada: a determinar