Què fem

Desplegar l’ERG a l’àmbit escolar

Xerrades, tallers de sensibilització i formacions

Col·laboracions amb diferents entitats, administracions, universitats per a promoure el desplegament de l’ERG

Serveis de mediació i facilitació de reunions restauratives