L’Enfocament Restauratiu Global en l’àmbit escolar. Quan innovar l’escola és humanitzar-la

Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après a viure com humans.

Martin Luter King

En els últims anys s’ha fet evident que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les situacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles i donar una resposta positiva a la gestió de la convivència a l’escola. Per aquest motiu, es fa necessària una aproximació global que inclogui elements proactius (revisió d’elements estructurals, adquisició de competències emocionals, relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions i el conflicte) i, també, elements reactius (estratègies de resolució: mediació, cercles, mètodes específics), i la seva incorporació en el currículum i en la formació de mestres.

L’Enfocament Restauratiu Global (ERG) ens repta a desaprendre i a aprendre de nou. Una formació en ERG dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre, a nivell proactiu i responsiu, que poden ser de gran utilitat a l’hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d’elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre).

De fet, l’ERG planteja la superació de patrons establerts, que plantegen les relacions de domini-submissió, per nous patrons relacionals més democràtics i amables, on es prioritza la creació de grup i el sentiment de pertinença. Pel que fa al conflicte proposa la participació activa de les persones afectades, permetent l’expressió d’emocions i necessitats i promovent la responsabilització i la reparació del dany, tant relacional com material, si és el cas.

Així, l’ERG vol humanitzar les relacions, no diem res de nou, oi? Només ens en fem conscients i miren de trobar les estratègies adequades per a poder-ho fer.

En aquest article, “L’Enfocament Restauratiu Global. Quan innovar l’escola és humanitzar-la” que vam escriure amb la Montse Pedrol, directora de l’Institut Can Periquet de Palau Solità i Plegamans, un institut que va néixer restauratiu l’any 2017, trobareu una explicació més detallada del que implica una proposta d’aquestes característiques a l’àmbit escolar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.