Vídeo didàctic: “A l’escola i a l’Institut conversem de manera restaurativa”

Amb l’Elisenda González, la M. Helena Tolosa i la Judit Vallès, hem creat el vídeo “A l’escola i a l’institut conversem de manera restaurativa” amb la idea d’oferir materials audiovisuals didàctics que ens permetin entrenar-nos en les habilitats de facilitació de processos restauratius responsius.

El vídeo mostra una conversa restaurativa entre una professora/facilitadora -entrenada en processos restauratius- i una alumna d’un centre imaginari que ja ve implementant les pràctiques restauratives tant a nivell proventiu com responsiu. Dura 16 minuts i per això l’hem dividit de la següent manera.

  • Vídeo 1: Fases 1, 2 i transició
  • Vídeo 2: Fases 3, 4 i 5

Acompanyem el vídeo amb una unitat didàctica i l’associem al manual de butxaca posa’t el barret restauratiu publicat pel Departament d’Educació dins de l’espai una comunitat educativa restaurativa i resilient. També anirà bé tenir a mà el joc de cartes o un llistat de necessitats i treballar la diferència entre necessitat i estratègia que trobareu ben explicada en el document: comunicació noviolenta, una actitud i un llenguatge de pau.

Per treure’n el màxim partit us recomanem, com a seqüència didàctica, identificar primer totes les fases del procés i les habilitats clau amb el manual de butxaca, veure el vídeo 1 i utilitzar la proposta didàctica per fer-vos preguntes sobre el que heu vist. Un cop treballades aquestes fases podem veure la segona el vídeo 2, fases 3,4 i 5 i aprofundir en les mateixes fent servir les preguntes que trobareu a la proposta didàctica.

Un cop fet això, només ens quedarà practicar, ho podem fer en un entorn segur a través de roleplayings utilitzant tècniques d’observació i feedback.

Esperem que tot plegat us sigui útil!

Leave a comment