Vídeo didàctic: “A l’escola i a l’Institut conversem de manera restaurativa”

Des d’encercle.cat i sempre en equip, en aquest cas amb l’Elisenda González, la M. Helena Tolosa i la Judit Vallès, hem creat el vídeo “A l’escola i a l’institut conversem de manera restaurativa” amb la idea d’oferir materials audiovisuals didàctics que ens permetin entrenar-nos en les habilitats de facilitació de processos restauratius responsius. Aquest vídeo vol ser el primer d’una sèrie, veurem fins on arribem!

El vídeo mostra una conversa restaurativa entre una professora/facilitadora -entrenada en processos restauratius- i una alumna d’un centre imaginari que ja ve implementant les pràctiques restauratives tant a nivell proventiu com responsiu.

Acompanyem el vídeo amb una unitat didàctica i l’associem al manual de butxaca posa’t el barret restauratiu publicat pel Departament d’Educació dins de l’espai una comunitat educativa restaurativa i resilient.

Per treure’n el màxim partit us recomanem, com a seqüència didàctica, identificar primer totes les fases del procés i les habilitats clau amb el manual de butxaca, veure el vídeo en dues parts, primer les fases 1 i 2 del procés (10 m) i utilitzar la proposta didàctica per fer-nos preguntes sobre el que hem vist. Un cop treballades aquestes fases podem veure la segona part del vídeo, fases 3,4 i 5 i aprofundir en les mateixes utilitzant les preguntes que trobareu a la proposta didàctica.

Un cop fet això, només ens quedarà practicar, ho podem fer en un entorn segur a través de roleplayings utilitzant tècniques d’observació i feedback.

També anirà bé tenir a mà el joc de cartes o un llistat de necessitats i treballar la diferència entre necessitat i estratègia que trobareu ben explicada en el document: comunicació noviolenta, una actitud i un llenguatge de pau.

Esperem que tot plegat us sigui útil!

Leave a comment